ศาลจังหวัดปราจีนบุรี งดส่งหมายทุกประเภทโดยเจ้าพนักงานศาล ตั้งแต่วันที่  4 มกราคม ถึง  31มกราคม 2564