ศาลจังหวัดปราจีนบุรี
Prachinburi Provincial Court
News
การเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อรับคำร้อง พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ศาลจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการประชุม “การติดตามผลการปฏิบัติราชการศาลจังหวัดปราจีนบุรี” ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การเปิดทำการในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถาณการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 ประกาศศาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การขอปล่อยชั่วคราวผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

conf

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image